@article{Benyskiewicz:2015,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Stosunki polsko-ruskie w ¶wietle Opowie¶ci o o¶lepieniu Wasylka trembowelskiego",
  journal = "Scientific Papers of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko national university. History. : Istorièni Nauki",
  volume  = "tom 25",
  pages   = "248--265",
  year    = "2015",
  note = "",
}