@article{Narkiewicz-Niedbalec:2015,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Dobro jako wartoķæ w relacjach miedzy ludžmi, ludžmi nauki i ich uczniami",
  journal = "Dydaktyka Literatury i Konteksty",
  volume  = "XXXIV",
  pages   = "61--66",
  year    = "2015",
  note = "",
}