@article{Bartosiak:2005,
  author  = "K. Bartosiak",
  title   = "Sztuka spacerowania, czyli śladami flâneura po nowoczesności i ponowoczesności",
  journal = "Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "1-7",
  year    = "2005",
  note = "",
}