@article{Kotylak:2016,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Potencjał klasy kreatywnej jako elementu strategii rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych obszarów miejskich",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym",
  volume  = "Nr 417",
  pages   = "75--85",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}