@article{Kużdowicz:2016,
  author  = "D. Kużdowicz and J. Jędrzejczak-Gas and P. Kużdowicz",
  title   = "Raportowanie przepływów strumieni wartości w systemie ERP",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym",
  volume  = "Nr 442",
  pages   = "240--248",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}