@article{Saniuk:2016,
  author  = "S. Saniuk and B. Barnowska",
  title   = "Planowanie zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczeń logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie : Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej",
  volume  = "T. 17, z. 12",
  pages   = "335--346",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź",
}