@article{Witkowski:2016,
  author  = "K. Witkowski and S. Nikiel and S. Kotylak",
  title   = "How the On-demand Economy Can Change Logistics and Supply Chain Management?",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie : Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej",
  volume  = "T. 17, z. 12",
  pages   = "433--443",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź",
}