@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo",
  volume  = "No. 320",
  pages   = "41--56",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław",
}