@article{Śliwa:2016,
  author  = "M. Śliwa",
  title   = "Uwarunkowania procesu modelowania i oceny efektywności systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwach produkcyjnych",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
  volume  = "T. 17, z. 7, cz. 2",
  pages   = "264--278",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź",
}