@article{Perzyńska:2016,
  author  = "A. Perzyńska and P. Dulewicz",
  title   = "Ocena transportu publicznego w aspekcie wymagań logistyki miasta",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie : Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej",
  volume  = "T. 17, z. 12, cz. 2",
  pages   = "397--408",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź",
}