@article{Kułyk:2017,
  author  = "P. Kułyk and Ł. Augustowski",
  title   = "Rozwój regionalny w kierunku trwale równoważonej gospodarki niskoemisyjnej",
  journal = "Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile",
  volume  = "Nr 4",
  pages   = "69--83",
  year    = "2017",
  note = "",
}