@article{Dzikowski:2017,
  author  = "P. Dzikowski and A. Łoś-Tomiak",
  title   = "Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce",
  journal = "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
  volume  = "Nr 311",
  pages   = "178--187",
  year    = "2017",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice",
}