@article{Tatarczuk:2017,
  author  = "J. Tatarczuk and R. Asienkiewicz and A. Wandycz and I. Jerzak",
  title   = "Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna",
  volume  = "T. 16, nr 3",
  pages   = "127--138",
  year    = "2017",
  note = "",
}