@article{Będzik:2016,
  author  = "B. Będzik and A. Łoś-Tomiak",
  title   = "Poziom innowacyjności przez pryzmat kapitału społecznego i współpracy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
  volume  = "nr 4",
  pages   = "388--398",
  year    = "2016",
  note    = "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka",
}