@article{Augustowski:2017,
  author  = "Ł. Augustowski and Z. Binek",
  title   = "Wpływ wydatków rządowych na konsumpcję gospodarstw domowych w krajach V4",
  journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
  volume  = "nr 7",
  pages   = "19--27",
  year    = "2017",
  note    = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zielona Góra",
}