@article{Skiba:2017,
  author  = "M. Skiba and N. Rzeszowska",
  title   = "Warianty poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego w Słubicach",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 166 (46)",
  pages   = "36--47",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}