@article{Kułyk:2017,
  author  = "P. Kułyk and Ł. Augustowski",
  title   = "Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa?",
  journal = "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich",
  volume  = "T. 104, z. 3",
  pages   = "44--53",
  year    = "2017",
  note    = ""Wieś Jutra" Sp. z o.o., Warszawa",
}