@article{Majewska:2014,
  author  = "A. Majewska",
  title   = "Wpływ konsumentów i konkurentów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
  volume  = "nr 841(115)",
  pages   = "143--158",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}