@article{Sługocki:2018,
  author  = "W. Sługocki and S. Kotylak",
  title   = "Ocena wpływu wdrażania regionalnych strategii innowacji na rozwój przemysłów kreatywnych",
  journal = "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
  volume  = "Nr 351",
  pages   = "95--109",
  year    = "2018",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice",
}