@article{Majewska:2018,
  author  = "A. Majewska",
  title   = "Wpływ bliskości geograficznej i relacyjnej konkurentów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w Wielkopolskim Systemie Przemysłowym",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "174--184",
  year    = "2018",
  note    = "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka",
}