@article{Kułyk:2018,
  author  = "P. Kułyk and Ł. Augustowski",
  title   = "Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA",
  journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
  volume  = "T. 18, z. 4",
  pages   = "295--303",
  year    = "2018",
  note    = "Wydaw. SGGW, Warszawa",
}