@article{Mazurkiewicz:2014,
  author  = "J. Mazurkiewicz",
  title   = ""Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami" : o zapomnianych projektach reformy prawa rodzinnego",
  journal = "Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)",
  volume  = "nr 821",
  pages   = "313--370",
  year    = "2014",
  note = "",
}