@article{Drab:1999,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Skład chemiczny oraz pobieranie składników z plonami żyta ozimego uprawianego na terenach przekształconych przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim",
  journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie : Agrotechnika",
  volume  = "Vol. 201",
  number  = "78",
  pages   = "13--21",
  year    = "1999",
  note    = "Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin",
}