@article{Drab:1998,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Badania nad przywracaniem produktywności gruntów po eksploatacji kruszywa budowlanego : II. Plon roślin uprawnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 116",
  number  = "7",
  pages   = "147--159",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}