@article{Misztal:1998,
  author  = "G. Misztal",
  title   = "Stan odkształcenia zginanych belek żelbetowych przy długotrwałym obciążeniu dynamicznym",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Budownictwo : XXX-lecie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej",
  volume  = "nr 120",
  number  = "32",
  pages   = "51--63",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}