@article{Urbański:1998,
  author  = "P. Urbański",
  title   = "Problemy remontowe konstrukcji drewnianych na przykładzie remontu zabytkowej kamienicy o konstrukcji szachulcowej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Budownictwo : XXX-lecie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej 1968-1998",
  volume  = "nr 120",
  number  = "32",
  pages   = "73--78",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}