@article{Greinert:2000,
  author  = "H. Greinert and M. Drab",
  title   = "Gleby parku przypałacowego w Zaborze województwo lubuskie",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 124",
  number  = "10",
  pages   = "87--96",
  year    = "2000",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}