@article{Drab:2000,
  author  = "M. Drab and H. Greinert",
  title   = "Fizyczne właściwości gleb obszarów rekultywowanych po eksploatacji kruszywa budowlanego w dolinie rzeki Bóbr",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 124",
  number  = "10",
  pages   = "97--105",
  year    = "2000",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}