@article{Strzelecki:2000,
  author  = "R. Strzelecki and I. Korotyeyev and Z. Fedyczak",
  title   = "Przedmiot i stan badań naukowych w zakresie układów energoelektronicznych w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Poliechniki Zielonogórskiej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej : Elektryka",
  number  = "38",
  pages   = "119--130",
  year    = "2000",
  note    = "Politechnika Świętokrzyska, Kielce",
}