@article{Drab:1998,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Skład chemiczny oraz pobranie składników z plonami roślin uprawianych na terenach przekształconych przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w dolinie Bobru",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska : Materiały Pokonferencyjne I Międzynarodowej Konferencji Ochrona i Rekultywacja Terenów Dorzecza Odry",
  volume  = "nr 118",
  number  = "8",
  pages   = "20--41",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}