@article{Kuryło:2000,
  author  = "P. Kuryło and K. Łasiński and E. Tertel",
  title   = "Urządzenia transportowo-pozycjonujące dla elementów o małych wymiarach w aspekcie kontroli jakości",
  journal = "Prace Wydziału Mechanicznego w zakresie Podstaw Konstrukcji Maszyn",
  pages   = "99--110",
  year    = "2000",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}