@article{Góralczyk:2001,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Czynniki kształtujące konkurencyjność wyrobów przemysłu mleczarskiego",
  journal = "Studia i Materiały : Referaty : Ekologia pogranicza : VI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa",
  volume  = "T. 18-19, nr 1-2",
  pages   = "265--269",
  year    = "2001",
  note    = "IBEN, Gorzów Wlkp.",
}