@article{Drab:2001,
  author  = "M. Drab and H. Greinert",
  title   = "Zmiany zawartości różnych form potasu i fosforu w rekultywowanych rolniczo gruntach po eksploatacji kruszywa budowlanego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska : Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Zagospodarowanie zlewni",
  volume  = "nr 125",
  number  = "11",
  pages   = "61--67",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}