@article{Drab:1997,
  author  = "M. Drab and I. Wróbel",
  title   = "Zmiany chemizmu wód gruntowych w rejonie Starego Miasta Zielonej Góry",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 111",
  number  = "5",
  pages   = "75--92",
  year    = "1997",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}