@article{Wybranowska:2001,
  author  = "K. Wybranowska and P. Urbański",
  title   = "Remont i modernizacja zabytkowej kamienicy o konstrukcji szkieletowej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej : Budownictwo : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych",
  number  = "39",
  pages   = "153--161",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce",
}