@article{Kochański:2001,
  author  = "P. Kochański and G. Misztal and P. Urbański",
  title   = "Komputerowe metody i narzędzia oceny stanu technicznego budynków oraz wspomagania decyzji o ich renowacji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej : Budownictwo : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych",
  number  = "39",
  pages   = "239--250",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce",
}