@article{Urbański:2001,
  author  = "P. Urbański and K. Wybranowska",
  title   = "Adaptacja i modenizacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej : Budownictwo : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych",
  number  = "39",
  pages   = "409--418",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce",
}