@article{Rybakowski:1998,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Oczekiwania nauczycieli techniki w zakresie ich doskonalenia zawodowego z zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego",
  journal = "Studia i Materiały : Pedagogika Pracy : Aktualne problemy przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników",
  volume  = "nr 45",
  number  = "3",
  pages   = "37--41",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. WSP, Zielona Góra",
}