@article{Rybakowski:1999,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Teoretyczne i praktyczne aspekty modyfikacji wybranych stopów miedzi w świetle literatury przedmiotu badań",
  journal = "Studia i Materiały : Technika : Współczesne problemy techniki",
  volume  = "nr 48",
  number  = "1",
  pages   = "129--139",
  year    = "1999",
  note    = "Wydaw. WSP, Zielona Góra",
}