@article{Narkiewicz-Niedbalec:1999,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "ZIelonogórscy odbiorcy sztuki Pat York. Komunikat z badań",
  journal = "Studia Zielonogórskie",
  volume  = "T. 5",
  pages   = "203-208",
  year    = "1999",
  note = "",
}