@article{Borawski:1999,
  author  = "S. Borawski",
  title   = "Uwagi historyka języka w związku z opublikowaniem przez Jana Pirożyńskiego elementarza Piotra Sextilisa (1556 r.)",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska",
  volume  = "z. 10",
  pages   = "207--209",
  year    = "1999",
  note = "",
}