@article{Kwiatkowski:1999,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = ""Człowiek sukcesu ekonomicznego" jako wzór osobowy w okresie transformacji systemowej w Polsce (1989-1993)",
  journal = "Problemy Pielęgniarstwa",
  volume  = "z. 2",
  pages   = "57--70",
  year    = "1999",
  note = "",
}