@article{Kufel:1998,
  author  = "S. Kufel",
  title   = "Sielsko¶ę utracona. O dziedzictwie sielskim w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Ko¼miana",
  journal = "Almanach Historycznoliteracki",
  volume  = "T. 1",
  pages   = "21--36",
  year    = "1998",
  note = "",
}