@article{Jazownik:1998,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "Dzieło literackie jaki środek formowania indywidualnych przekonań światopoglądowych",
  journal = "Almanach Historycznoliteracki",
  volume  = "T. 1",
  pages   = "163--189",
  year    = "1998",
  note = "",
}