@article{Magnucki:1997,
  author  = "K. Magnucki and E. Tertel",
  title   = "Optymalizacja parametryczna trójwarstwowej rury o przekroju prostokątnym",
  journal = "Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej : XXXVI Sympozjon "Modelowanie w mechanice"",
  volume  = "z. 4",
  pages   = "217--222",
  year    = "1997",
  note    = "Politechnika Śląska, Gliwice",
}