@article{Benyskiewicz:2000,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Zdrada Jeleni z Kłębowa w świetle relacji "Rocznika mansjonarzy krakowskich"",
  journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne",
  volume  = "z. 6",
  pages   = "15--50",
  year    = "2000",
  note = "",
}