@article{Dudek:2001,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Edukacja etyczna poprzez analizę idei sumienia, odpowiedzialności i godności",
  journal = "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym",
  volume  = "T. 4",
  pages   = "303--310",
  year    = "2001",
  note = "",
}