@article{Dudek:1999,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Administracja bizantyńska na obszarze Albanii i zachodniej Macedonii w epoce Komnenów (1081-1185)",
  journal = "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia",
  volume  = "t. 10/11",
  pages   = "63--76",
  year    = "1999",
  note = "",
}