@article{Dudek:2001,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Polog i jego rola na bizantyńskim pograniczu XI-XIII w.",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis : Historia",
  volume  = "no 2306",
  number  = "t. 152",
  pages   = "143--156",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw",
}