@article{Kufel:1999,
  author  = "S. Kufel",
  title   = "Uwagi do katalogu tekstów literackich Adama Jerzego Czartoryskiego",
  journal = "Almanach Historycznoliteracki",
  volume  = "T. 2",
  pages   = "305--307",
  year    = "1999",
  note = "",
}